Je CVM pro racionální muže nebo pro esoteriky?

Muži většinou nemají rádi moudrosti typu: přej si a bude ti dáno nebo nech to plynout.
Je to asi tím, že ve svých rolích většinou musí vydělávat peníze, zajišťovat stabilitu rodiny a bezpečí. V jejich instinktech je toto na fyzické úrovni (nebezpečí, akce, boj, vzít do ruky, jít, udělat, zabezpečit, zařídit).  A pokud je muž ve stresu, pokud se musí hodně starat, makat aby uživil rodinu, řešit průšvihy dětí, může být na esoteriku doslova alergický. Podobně to znají i matky samoživitelky.

V životě to pak s muži bývá nejčastěji tak, že:
– Začnou se věnovat duchovnímu světu, seberozvoji až ve chvíli, kdy firma a rodina nepotřebují jejich plné nasazení. Až když jsou tak trochu za vodou.
– Z donucení, když je zastaví nemoc a lékaři nepomáhají nebo dojde k už velkému vyhoření, k rozpadu rodiny a tak.
– Přichází to přirozeně s věkem.

I pak ale muž zůstává kritický k tomu co je vytržené z jeho přirozenosti života.

Náš seminář je velice silným duchovním zážitkem a často se z programátorů stávají malíři, učitelé, nebo se začnou věnovat tanci. U toho ale neprodávají firmy, neodcházejí unáhleně z práce nebo od rodin.

Jsme muži a asi proto, tak nějak ostražitě bdíme nad tím, aby vše co učíme, bylo uzemněné, použitelné, praktické a pokud to jde, tak i pochopitelné. A naopak, co je nepochopitelné se nesnažíme pseudovědecky vysvětlovat a říkáme pravdivě, že nemáme nejmenší tušení, jak to, že to funguje.

Kdo se s naší prací ještě nesetkal, může mít pocit, že si protiřečíme. Sami používáme podivné pojmy jako mužská a ženská energie, vnitřní dítě, vize, léčení a zároveň tvrdíme, že se nejedná o žádnou mystiku. Ano a stojíme si za tím. Není potřeba žádné slepé důvěry, že to co říká guru bude určitě pravda, jakkoli to zní bláznivě. V Cestě vědomého muže není žádný guru a žádné divoké teorie.

Je to spíše dlouhá cesta vlastních zážitků. Náročná a zároveň krásná cesta sebepoznání plná cvičení.

 

Například v moderní společnosti velmi chybí přechodové rituály. My je vytváříme a tím se v nás hojí absence těchto rituálů. Čím je člověk starší, tím více absencí přechodů má.

A co je to přechodový rituál? Například svatba. Představme si, že by svatba probíhala podobně jako změna jména. Zašli bychom na úřad a měli s sebou potřebné doklady, vyplnili formulář, dole ho podepsali a za týden si přišli pro novou občanku. Chtěli by jsme to? Dva lidé se berou a je to humbuk. Má to svá pevná pravidla daná zákonem. Má to své ceremonie a má to svůj význam.

Ale co ostatní milníky v našem životě? Odchod z domova, finanční soběstačnost, narození dětí (chlastačka se nepočítá), úmrtí otce, odchod do důchodu… Viděl a uznal to někdo? Máme nějaká vodítka na to, jak tím procházet?

Naším seminářem prošli muži od 20 do 55 let. V našem průvodcovském týmu jsme ve věku cca 30,40,50. Věk u nás znamená úctu a hierarchickou nadřazenost.

Starší muži zažívají na semináři velké zadostiučinění a nelezení místa, kde je pořádek. Děje se to, že jejich životní moudrost dostává prostor a ožívá. Starší lidé dnes nemají odpovídající společenský status, ale když ho dostanou, je to veliké naplnění.

Pro mladé muže je odpalovací rampou společenství starších mužů, kterým mohou věřit.

 

Řekl bych, že Cesta vědomého muže dělá z racionálních mužů, muže v něco věřící a z esoteriků realisty. Ne protože my jsme tak chytří, ale protože jdeme společně cestou totální autenticity a otevřenosti skrze náročné životní výzvy.

 

Mužské kvality a jak se k nim postavit.

Svoboda, podpora, síla, rozhodnost, zodpovědnost, klid, nadhled, humor, pevnost, spolehlivost, čest, upřímnost, aktivita, cílevědomost, odhodlání, bojovnost, přijímání výzev, odvaha, zabezpečení, dávání…

Něco si stačí pouze uvědomit, srovnat si v hlavě

Mužské hodnoty – to, co je pro muže důležité

Svoboda – je pro muže ta nejvyšší hodnota, rodíme se s touhou po svobodě.  Měli bychom si ji vydobýt a pak ji šířit.
Vize pro náš život, pro naší práci – vize, která je prospěšná pro společnost. Někdo, kdo nechce udělat svět lepším místem, by se neměl nazývat mužem.
Síla – je zdravá a užitečná a může páchat škody, proto je tak důležité s ní co nejvíce a co nejvědoměji pracovat. Je potřebná, proto je povinností muže, svou sílu používat.

Na něčem musíme pracovat

Mužské kvality – to, co si můžeme osvojit

Podpora – soupeřit s ostatními, s cílem porazit je, není mužské. Muž, který má dost odvahy, aby upřímně čelil vlastní nedokonalosti, ví, že jediným skutečným soupeřem je jeho stín a druzí lidé jsou spolubojovníci.
Dávání – dávat lze třemi způsoby: 1. Z vypočítavosti, 2. Z nevědomé vypočítavosti, 3. Z nadbytku. Jedině dávání z nadbytku je skutečné. A mužské je dělat pouze skutečné věci. Proto, nemáte-li nadbytek, dejte nejprve sobě svobodu, podporu, respekt, prostor,… a pak uvidíte, jak dokážete dávat.
Odvaha – odvážné není nemít strach, odvážné je být plný strachu a nenechat se jím zastavit.
Přijímání výzev – muž přijímá výzvy a s každou přijatou výzvou roste. Ale pamatujte, naložíme-li si víc, než uneseme, tak se spíš traumatizujeme, než rosteme.

Na něčem můžeme pracovat a zároveň si musíme dát dost prostoru a čekat.

Vlastnosti zralého muže – to, do čeho musíme dozrát

Absolutní zodpovědnost – za svůj život, za svoje chování a za důsledky svých činů. Jistá zodpovědnost za vše, co se okolo mě děje.
Plné dávání – způsob života zralého muže je naplňující a muž se již cítí plný všech darů života a vše co má, může sdílet dál.
Zasvěcení svého života vyšší vizi – velké vize si žádají víc než pár měsíců či let dřiny. Jsou spíše celoživotním posláním.
Spolehlivost – velcí muži jsou již ukotvení ve svých kvalitách, jsou stálí a pevní. Jejich okolí ví, že se na ně může spolehnout.
Klid – z mužů, za které již mluví mnoho vykonaných činů, jde klid. Zralí muži se za ničím nehoní a o nic neusilují. Oni tím jsou a konají v klidu a síle.

5 kroků k získání sebevědomí, energie a síly.

1. Nikomu (ani nadřízenému, staršímu, blízkému,…) nedovolím, aby mě ponižoval. – Dám tak sám sobě respekt a nevzdám se své síly.

2. Pro nikoho a pro nic se nevzdám své síly. – Pokud udělám chybu nebo škodu, můžu se omluvit a zůstat při tom silný a rovný.

3. Před nikým se neohýbám, stojím vždy zpříma, dívám se druhému do očí. – Neexistuje důvod pro to, ohýbat záda. Pokoru i úctu můžu mít, aniž bych se vzdal síly, sebeúcty, sebevědomí.

4. Nedovolím nikomu, aby mě přiměl cítit vinu. – Klidně řeknu, mrzí mě, co se stalo. Přijímám za to zodpovědnost, ale odmítám cítit vinu.

5. Já sám:

    1. Nikoho (ani podřízeného, mladšího, dítě, …) – neponižuji, nikomu se nenadřazuji.
    2. Nikomu nebráním, být silný – nejsem despotický ani se nestavím do role oběti.
    3. Neberu nikomu úctu a sebevědomí, ani svým hodnocením, výčitkami, … – neodsuzuji.
    4. Nechci po nikom, aby cítil vinu – neobviňuji.