Mužské kvality a jak se k nim postavit.

Svoboda, podpora, síla, rozhodnost, zodpovědnost, klid, nadhled, humor, pevnost, spolehlivost, čest, upřímnost, aktivita, cílevědomost, odhodlání, bojovnost, přijímání výzev, odvaha, zabezpečení, dávání…

Něco si stačí pouze uvědomit, srovnat si v hlavě

Mužské hodnoty – to, co je pro muže důležité

Svoboda – je pro muže ta nejvyšší hodnota, rodíme se s touhou po svobodě.  Měli bychom si ji vydobýt a pak ji šířit.
Vize pro náš život, pro naší práci – vize, která je prospěšná pro společnost. Někdo, kdo nechce udělat svět lepším místem, by se neměl nazývat mužem.
Síla – je zdravá a užitečná a může páchat škody, proto je tak důležité s ní co nejvíce a co nejvědoměji pracovat. Je potřebná, proto je povinností muže, svou sílu používat.

Na něčem musíme pracovat

Mužské kvality – to, co si můžeme osvojit

Podpora – soupeřit s ostatními, s cílem porazit je, není mužské. Muž, který má dost odvahy, aby upřímně čelil vlastní nedokonalosti, ví, že jediným skutečným soupeřem je jeho stín a druzí lidé jsou spolubojovníci.
Dávání – dávat lze třemi způsoby: 1. Z vypočítavosti, 2. Z nevědomé vypočítavosti, 3. Z nadbytku. Jedině dávání z nadbytku je skutečné. A mužské je dělat pouze skutečné věci. Proto, nemáte-li nadbytek, dejte nejprve sobě svobodu, podporu, respekt, prostor,… a pak uvidíte, jak dokážete dávat.
Odvaha – odvážné není nemít strach, odvážné je být plný strachu a nenechat se jím zastavit.
Přijímání výzev – muž přijímá výzvy a s každou přijatou výzvou roste. Ale pamatujte, naložíme-li si víc, než uneseme, tak se spíš traumatizujeme, než rosteme.

Na něčem můžeme pracovat a zároveň si musíme dát dost prostoru a čekat.

Vlastnosti zralého muže – to, do čeho musíme dozrát

Absolutní zodpovědnost – za svůj život, za svoje chování a za důsledky svých činů. Jistá zodpovědnost za vše, co se okolo mě děje.
Plné dávání – způsob života zralého muže je naplňující a muž se již cítí plný všech darů života a vše co má, může sdílet dál.
Zasvěcení svého života vyšší vizi – velké vize si žádají víc než pár měsíců či let dřiny. Jsou spíše celoživotním posláním.
Spolehlivost – velcí muži jsou již ukotvení ve svých kvalitách, jsou stálí a pevní. Jejich okolí ví, že se na ně může spolehnout.
Klid – z mužů, za které již mluví mnoho vykonaných činů, jde klid. Zralí muži se za ničím nehoní a o nic neusilují. Oni tím jsou a konají v klidu a síle.

5 kroků k získání sebevědomí, energie a síly.

1. Nikomu (ani nadřízenému, staršímu, blízkému,…) nedovolím, aby mě ponižoval. – Dám tak sám sobě respekt a nevzdám se své síly.

2. Pro nikoho a pro nic se nevzdám své síly. – Pokud udělám chybu nebo škodu, můžu se omluvit a zůstat při tom silný a rovný.

3. Před nikým se neohýbám, stojím vždy zpříma, dívám se druhému do očí. – Neexistuje důvod pro to, ohýbat záda. Pokoru i úctu můžu mít, aniž bych se vzdal síly, sebeúcty, sebevědomí.

4. Nedovolím nikomu, aby mě přiměl cítit vinu. – Klidně řeknu, mrzí mě, co se stalo. Přijímám za to zodpovědnost, ale odmítám cítit vinu.

5. Já sám:

    1. Nikoho (ani podřízeného, mladšího, dítě, …) – neponižuji, nikomu se nenadřazuji.
    2. Nikomu nebráním, být silný – nejsem despotický ani se nestavím do role oběti.
    3. Neberu nikomu úctu a sebevědomí, ani svým hodnocením, výčitkami, … – neodsuzuji.
    4. Nechci po nikom, aby cítil vinu – neobviňuji.