Cesta

Mužská energie  víkend
Energie, síla, svoboda, nadhled, aktivita, bojovnost, zaměření na cíl.
Na tomto semináři se zaměříme na mužskou energii. To je to, co vnímáme jako pocit síly a neohroženosti, nadbytek sebedůvěry, mužský klid, nadhled a smysl pro humor, ochotu pustit se do boje a touhu po svobodě. Všichni jsme se s ní narodili a ukážeme si, kde jsou k ní ztracené klíče. Ukážeme si taky, jak pracovat, když máme síly, divokosti nebo agresivity tolik, že se modlíme, abychom nevybuchli. Pokud chceme zpět svou sílu, musíme se konfrontovat s několika tématy:
Náš vztah k otci, ať už jsme ho poznali či nikoli, ať je naživu či nikoli, je velmi důležitý. V nekonečné linii našich předků je to on, kdo stojí za námi a o koho se energeticky opíráme.
Důležitý je také náš vztah k ostatním mužům, k mužskému světu. Pokud v nás otázka, co cítím k mužům, vyvolává odpor, pak pravděpodobně neznáme odpověď. Agrese, násilí a hněv jsou věci, které jsme nejspíš odhodili do pytle s nálepkou „špatně“. Bohužel toto je prvoplánové a dlouhodobě sebepoškozující a nebezpečné řešení. Cesta k mužské síle vede skrze praktické uzdravení našich postojů k ní a tématům s ní spojených.

archetyp: vnitřní muž
kvality: energie, síla, svoboda, nadhled, aktivita, bojovnost, zaměření na cíl
téma: vztah s otcem, vztah k mužům, násilí, síla, hněv, autorita
lidé: otec, děda, strýc, trenér, bratr
—————————————-
Místo: Bořetín u České Lípy


Ženská energie  víkend
Moudrost, jemnost, láska, vhled, pasivita, pokora, zaměření na bytí.
Pokud si jako muži osvojíme svou mužskou sílu, dalším nutným krokem je přijetí naší ženské stránky, naší ženské energie. Tato energie je pro náš život stejně nezbytná jako energie mužská. Dává nám schopnost cítit, soucítit, naplňuje nás láskou, zjemňuje nás a umožňuje nám prožívat vztahy. Často jí vnímáme jako harmonii, tanec, plynutí, rozplývání, silné prožívání vztahů. Při absenci této energie se začínáme chovat vojensky nebo jako stroje a upínáme se na vybrušování mužských ctností. Potlačení ženské energie vede ke ztrátě integrity a schovávání se za drsnost. Ke zdravému uchopení naší ženské energie je také nutné uchopení některých témat:
Náš vztah k matce. Často je na první pohled dobrý, bezproblémový a láskyplný; a opačný na druhý pohled. Je složité přijmout odkaz naší matky, protože je hodně emocionální a tedy pro nás muže nesrozumitelný. Je nutné dobře poznat náš vztah k matce a uzdravit ho, stejně jako vztah k naší ženské energii. Naše vztahy k ženám se pak od tohoto vztahu přímo odvíjejí. Schopnost cítit, soucítit a mít partnerství dokonale prověří integrovanost naší ženské energie. Pasivita, ztrácení se v emocích, chaosu a temnotě nám ukazuje, jak jsme daleko s jejím léčením.

archetyp: vnitřní žena
kvality: moudrost, jemnost, láska, vhled, pasivita, pokora, zaměření na bytí
téma: vztah k matce, partnerství, soucit, emoce, chaos
lidé: matka, učitelka, vychovatelka, sestra, babička, teta
—————————————-
Místo: Bořetín u České Lípy


Zranitelnost  víkend

Nadšení, radost, jistota, pokoj, vnitřní svět.
Na tomto semináři se seznámíme s pojmem vnitřní dítě. Je to ta naše součást, která je schopná se radovat, zaplavit naše tělo takovým pocitem štěstí, jaký známe z dětství. Ano, je to přesně to, co vnímáme jako „tenkrát byl svět barevnější“. Říkáme, děti se radují, protože nemají žádné starosti. Zjednodušeně se dá říct, že jediné co nás odděluje od totální radosti, jsou naše zranění. Pokud jsme zažili utrpení a pokud si na to pamatujeme nebo naopak nechceme pamatovat, neseme si v sobě zranění. Tato zranění často nevnímáme, naučili jsme se je dokonale maskovat, hlavně před sebou samými. Tato zranění můžeme nechat za sebou a je to i naším cílem. To je ovšem něco jiného, než otočit se k nim zády a jak se říká, jít dál.

archetyp: zraněné vnitřní dítě
kvality: nadšení, radost, jistota, pokoj, vnitřní svět
téma: dětství, strach, soupeření, bolest, smutek, zranění
lidé: rodiče, prarodiče, učitelé, děti
—————————————-
Místo: Bořetín u České Lípy


Vision Quest  9 dní

Iniciace, sebepoznání, léčení, ukončení starého – začátek nového, hledání vize.
Devět dní v přírodě, táboření, život ve smečce dokonale probudí tvoje instiknty. Čeká tě rituál přechodu a hledání vize a iniciační rituál. Doprovodíme tě až na práh. Na místo, kde se setkáš se všemi, kdo šli před tebou. Nyní jsi připraven, volání již nelze přeslechnout.
Přišel čas, kdy musíš nechat za sebou rodinu, přátele i práci a jít dál sám, pohlédnout do svého nitra, abys odkryl svoje šance v Kruhu života. Tato cesta se jmenuje Hledání vize a lidské bytosti ji následují po tisíce let. Přináší odpovědi na otázky, které již delší dobu slyšíš ve svém nitru: „Kdo jsem?“, „Co již mohu opustit?“ , „Jak se mohu vyléčit?“ a „Jaký je můj směr?“ I navzdory strachu víš, že je to něco, co musíš udělat.
“ Nechte mě tváří v tvář pravdě a již tu není co vysvětlovat, není co dodat… „
Pablo Neruda
“ Ani Já, ani nikdo jiný, nepůjde cestu za Tebe. Musíš jít sám. „
Walt Whitman
—————————————-
Místo: Bořetín u České Lípy


Spiritualita  víkend

Intuice, vize, naplnění, meditace, vnitřní mír.
Dle mého nemá smysl přít se o to, zda je svět kolem nás duchovní nebo materiální, zda je jedno vyznání moudré a ostatní hloupá. Každý vidíme svět svýma očima a vnímáme nejen to objektivní, že Země je kulatá, ale i to subjektivní, že hudba je podmanivá, žena přitažlivá, květiny krásně voní. Jako děti jsme věřili na Ježíška a možná se nám o něm i zdálo. Měli jsme plyšového kamaráda a povídali jsme si s ním. V dospělosti tyto schopnosti neztrácíme, naopak stále se prohlubují, rozvíjejí se a my o tom buď víme, nebo nevíme. Spiritualita každého z nás je jiná, je jedinečná a těžko popsatelná. Všichni ji máme. Všichni máme vnitřní vedení. Všichni z ní můžeme čerpat. Být duchovní je stejně jednoduché, jako zavázat si tkaničky. Všichni to dávno umíme, jen jsme na to možná už zapomněli.

archetyp: duchovní vnitřní dítě
kvality: intuice, vize, naplnění, meditace, vnitřní mír
téma: vše co je neviditelné, energie, sny, vize, duchovní prožitky
bytosti: sourozenci, děti, příroda, duchovní bytosti, pohádkové bytosti
—————————————-
Místo: Bořetín u České Lípy


Celistvost víkend

Sebevědomí, vědomí, bdělost, zodpovědnost.
Jsem muž, ale mám v sobě i ženu. Někdy jsem dospělý, ale někdy jsem dítě. Chci se prosadit, ale rád bych i pomáhal. Umím být pevný jako skála, ale chci být citlivý. Když poznáme mnoho svých částí, svých tváří, můžeme se v nich lehce ztratit. Je třeba najít svůj střed a jednoduše mít mnoho poloh, mnoho možností. Být člověkem není tak jednoduché, jako být pouze pravou rukou. Být celý je víc než být jen hlavou nebo pouze srdcem. I když být srdcem je již hodně velké. Být kompletní vyžaduje vědomí a zodpovědnost. Vědomí si je vědomo své velikosti a začíná hledat poslání, nechce být promrháváno. Vědomí si je vědomo také svého místa v celku, již si nechce hrát na boha. Vědomí si začne vážit života a hledat pro něj smysl.

kvality: sebevědomí, vědomí, bdělost, zodpovědnost
téma: smysl života, proč jsem tady, co mě převyšuje, poslání
—————————————-
Místo: Bořetín u České Lípy


Realizace  víkend

Světlo vize, komunikace, zodpovědnost, bolest, místo v životě, oslava, dokončení, sklízení ovoce.
Nyní se vracíme z daleké cesty. Překonali jsme spoustu překážek, naučili se mnohému, v našich srdcích svítí světlo vize a před námi leží svět, který na toto světlo čeká. Pokud je však vaše vize nadčasová, a to vize bývají, pak na ni pravděpodobně většina lidí není připravena. Přinášení vize na svět je náročné a bude od nás vyžadovat další schopnosti. Stát v životě jako muž s vizí a jít svou vlastní cestou je náročnější, než jet v cizím vlaku. Podíváme se na rozdíl mezi utrpením a bolestí, společně prozkoumáme svou zodpovědnost.
Již jsme se naučili pustit se do něčeho nového a naučili jsme se v nejlepším se nevzdat. Nyní to, co bylo nejprve náročné a později krásné ukončíme, aby mohlo přijít období sklizně.
—————————————-
Místo: Bořetín u České Lípy

Komentáře jsou uzavřeny.